Karakteristike klirita

Masovna primena klirita zasniva se na sledećim karakteristikama:
kristalna providnost i blještav sjaj, mogućnost filtriranja svetlosti, odlične fizičko-mehaničke karakteristike, mogućnost termičkog oblikovanja, mala težina, besprekorna svetlosna propustljivost, izvanredna postojanost na atmosferalije, hemijska postojanost, mehanička obradivost, trajna postojanost oblika do temperature od 105° C.