ORMARIĆ ZA KUPATILO

Opis:

Ormarić za kupatilo od belog klirita, prema zahtevu klijenta.