Materijal

KARAKTERISTIKE KLIRITA

PMMA (polymethyl methacrylate) - akrilne ploče su puni i prirodno providni materijali. Kod nas su poznatije pod nazivom Klirit ili Pleksiglas, a mogu se naći i pod drugim imenima kao što su PLEXIGLAS®, Lucite, Akrylon, Perspex itd. Masovna primena klirita zasniva se na sledećim karakteristikama: kristalna providnost i blještav sjaj, mogućnost filtriranja svetlosti, odlične fizičko-mehaničke karakteristike, mogućnost termičkog oblikovanja, mala težina, besprekorna svetlosna propustljivost, izvanredna postojanost na atmosferalije, hemijska postojanost, mehanička obradivost, trajna postojanost oblika do temperature od 105° C.

Materijal se često naziva i akrilno staklo, a u odnosu na staklo glavne prednosti su sledeće:

    • Duplo lakši od stakla,
    • 25 puta otporniji na lom od stakla,
    • Transparentnost klirita je 92%, što je u rangu najfinijeg stakla
    • jedini plastični materijal koji ima prirodnu UV zaštitu.

Zahvaljujući tome, materijal proizvođača “Evonik” koji koristimo u većini slučajeva, ima fabričku garanciju 30 godina na vizuelna svojstva materijala.

materijal