Oprema

U našem procesu proizvodnje, posedujemo sledeću opremu: CO2 laser, Line Bender, Sheet Heater, Strip Heater, Folding Fixture, Vacuum Membrane Press, HHO Flame Polisher.

  • dva CO2 lasera za sečenje i graviranje nemetala, radne površine 1.600x1.200mm, snage 120W.
  • mašinu za linijsko savijanje klirita do 8mm debljine, širine 1.000mm ( Line Bender ).
  • mašinu za savijanje klirita većeg radijusa i površine, do 20mm debljine, širine 1.000mm ( Sheet Heater ).
  • mašinu za tri linije savijanja istovremeno, širine 3x1.000mm ( Strip Heater ).
  • liniju za hlađenje, sa podešavanjem uglova i dimenzija. Idealna za velike serije T, L i U držača i profila.
  • membransku vakuum presu za izradu 3D formi pomoću alata / kalupa, radne površine 2.000x1.000x500mm ( Silicone Vacuum membrane press machine ).

Materijali koje je moguće termoformirati su: klirit ( pleksiglas ), polikarbonat, PET-G, PVC, ABS, PS, PP, Corian, Kerrock...

  • HHO Generator, aparat za poliranje klirita plamenom.