DRŽAČ BROŠURE, PREMA ZAHTEVU KLIJENTA

Opis:

Držač brošure, kombinacija iverica visoki sjaj i klirit, sa direktnom štampom na kliritu.