PODNI DRŽAČ BROŠURA

Opis:

Podni držač brošura, obostrani