PODNI NOSAČ UREĐAJA I OBAVEŠTENJA

Opis:

Podni nisač uređaja i obeveštenja, na ulazu u objekat