GOVORNICA - PREMA ZAHTEVU KLIJENTAv

Šifra:  GV

Opis:

Govornica od providnog klirita 15mm, prema zahtevu klijenta