PULT, PREMA ZAHTEVU KLIJENTA

Opis:

Pult od opalnog klirita sa LED osvetljenjem.