BRENDIRANJE INFO TERMINALA

Opis:

Tabla od zelenog klirta sa postoljem od providnog klirita i distancerima, sa kliritnim držačima brošure, aplikacija pvc folija