OBELEŽAVANJE ORMARA

Opis:

Element od providnog klirita za obeležavanje radnih ormara, sa mogućnošću izmene imena