Reklamna tabla

Opis:

Reklamna tabla od crnog/crvenog/belog klirita sa distancerima