PREGRADA U KANTINI

Opis:

Zaštitna pregrada prilikom izdavanja hrane u kantini.

Cena:

Opis

Izrada u dimenziji prema zavtevu kupca