MULTIFUNKCIJSKI DISPLEJ

Opis:

Multifunkcijski displej - brojač u magacinu.