OZNAKE-PUTOKAZI U HOTELU

Opis:

Table za označavanje i smernice od klitita sa distancerima.