REKLAMNI BLOK OD KLIRITA

Opis:

Reklamni blok od klirita 20m, sa direktnom štampom u punom koloru