SPOLJAŠNJA TABLA

Opis:

Tabla ispred ulaza u hotel, providni klirit, klirit u boji, sa distancerima